[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


TALOUSTIETOA -AIKAKAUSLEHTI

Arvoisa Taloustietoa-lehden tilaaja

Taloustieto Oy on julkaissut Taloustietoa-aikakauslehteä vuoden 1993 alusta lähtien. Sitä ennen yleistajuinen taloudellinen aineisto ilmestyi vuosikymmeniä irtolehtinä, joilla päivitettiin Taloustietoa-käsikirjaa.

Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT läheisessä yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa on vuosikymmeniä tuottanut lähinnä oppilaitoksille yritystalouteen liittyvää materiaalia. Vuoden 2007 alusta TAT on laajentamassa aineistoaan laajemmin taloustietoa koskevaksi.

Välttääksemme turhaa päällekkäisyyttä olemme tehneet sopimuksen siitä, että Taloustieto Oy luopuu taloustietoa-aineiston tuottamisesta ja markkinoinnista. TAT ryhtyy yritystaloutta ja yritysten toimintaa esittelevän aineistonsa lisäksi luomaan ja ylläpitämään kansantaloutta käsittelevää aineistoa sisältävää sähköistä versiota.

Niinpä ohjaamme ne asiakkaat, jotka ovat tilanneet kaksi kertaa vuodessa uudistuvan Taloustietoa-aineiston vuoden 2007 alusta, Taloudellisen Tiedotustoimiston Opet@t -palveluun, www.tat.fi/opetat. Opet@t on opettajille suunnattu maksuton ekstranet-palvelu, joka sisältää ideoita eri oppiaineiden opetukseen. Palveluun rekisteröidytään.

Lisätietoja TAT:n toiminnasta löytyy verkko-osoitteessa www.tat.fi. Palveluun voivat rekisteröityä opettajien lisäksi myös muut taloudellisesta aineistosta kiinnostuneet.

Helsingissä 5.4.2007

Laila Riekkinen, Taloustieto Oy
Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT