[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


SUHDANNE

Vuoden 2006 alusta ETLAn Suhdanne-aikakausjulkaisu on muuttunut kaksi kertaa vuodessa ilmestyväksi Suhdanne-vuosikirjaksi. Ensimmäinen osa ilmestyy maaliskuun lopulla ja toinen osa syyskuun lopulla. Suhdanteen päätoimittaja on tutkimusjohtaja Markku Kotilainen.

Suhdanne on yritysten ja yhteisöjen talouspoliittisen päätöksenteon, suhdanneseurannan, ennustoimen ja budjetoinnin tärkeä apuväline.

Suhdannekatsaus käsittelee kansantalouden kannalta keskeisiä aiheita, kuten kansainvälinen talous, investoinnit, kulutus, julkinen talous, tuotanto, ulkomaankauppa ja maksutase, vienti, tuonti, hinnat ja kustannukset, työllisyys ja rahoitusmarkkinat.

Suhdanne sisältää myös artikkeleita ajankohtaisista aiheista sekä suomeksi että englanniksi.

Toimialakatsaus-osassa arvioidaan teollisuuden ja palveluiden toimialojen sekä rakentamisen tulavaisuudennäkymiä Suomessa siten, että toimialojen ja koko kansantalouden kehitysarviot ovat keskenään johdonmukaisia. Toimialakatsaus julkaistaan ainoastaan nettiversiona ja se on Suhdanteen tilaajille ilmainen.

Suhdanne-vuosikirjan hinta on jatkuvana tilauksena 70 euroa/vuosi. Erikseen tilattuna vuosikirjan uusin osa maksaa 40 euroa.