[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


TYÖMARKKINASANASTO

- työmarkkinakäsitteiden hakuteos ja ruotsin, englannin, saksan ja ranskan sanakirja

Työmarkkinasanasto sisältää 369 työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaan liittyvää käsitettä.

Sanaston aihepiirejä ovat mm. palvelusuhteen ehdot, palvelusuhdetyypit ja työmarkkinatoiminta. Käsitteet ja määritelmät ovat suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi.

Teoksessa on lisäksi runsaasti käsitteiden välisiä suhteita havainnollistavia kaavioita esim: palkkatilastokäsitteitä ja palvelussuhteen vaiheita.

Työmarkkinasanasto sopii hakuteokseksi eri työmarkkinaosapuolille, yhteiskunnallisten aineiden ja kielten opettajille, opiskelijoille, kääntäjille, tulkeille, toimittajille...

2005 466 s. Hinta 40 euroa (Tuotekoodi 221) ISBN 951-628-425-6.


Sisältö:

Käsitekaavioluettelo
Esipuhe
Sanaston käyttäjälle

Työmarkkinat

1  Henkilöstöpolitiikka
    1.1  Henkilöstöpolitiikan keskeisiä käsitteitä
    1.2  Työsuojelu
    1.3  Palkkatilastot
    1.4  Työvoimakustannukset

2  Henkilöstöpolitiikka
    2.1  Palvelusuhde
    2.2  Palvelusuhteen vaiheita

3  Palvelusuhteiden ehdot ja niihin vaikuttaminen
    3.1  Työmarkkinatoiminta
    3.2  Palvelusuhteen ehdot

4  Muita käsitteitä

Suomen-, ruotsin-, englannin-, saksan- ja ranskankielinen hakemisto

Katso myös:
Taloussanasto, Verosanasto, Budjettisanasto sekä EMU-sanasto.


Kuvia kirjan julkistustilaisuudesta 24.10.2005:

VM:n tietohallintopäällikkö Irja Peltonen, kuva 1.
Taloustieto Oy:n kustannusjohtaja Laila Riekkinen, kuva 2.
VM:n työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto, kuva 3.
EK:n Mikko Nyyssölä (englannin kielityöryhmän jäsen), kuva 4.
Fil. yo Satu Trebs (Budjettisanaston vaikutus tilakertomuksissa käytettävään termistöön), kuva 5.
Valtioneuvoston kanslian terminologi Riina Kosunen, kuva 6.
Terminologitrio (Riina Kosunen, Niina Elomaa ja Anna Dannenberg), kuva 7.