[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


TIIVIS TIETOTURVASANASTO
Koncis informationssäkerhetsordlista – Compact Vocabulary of Information Security

Tiivis tietoturvasanasto on ajankohtainen 80 tietoturvan peruskäsitettä sisältävä sanasto, jossa esitellään käsitteet selkeiden määritelmien ja esimerkkien avulla.

Suomenkieliset käsitteet on varustettu ruotsin- ja englanninkielisin vastinein.

Julkaistu yhteistyössä Tekniikan Sanastokeskuksen kanssa (TSK 31).

2004 45 s. Hinta 20 euroa (Tuotekoodi 220) ISBN 951-628-412-4.

Kirja on saatavissa pdf-versiona Tekniikan Sanastokeskuksen sivulta.


Sisällys:
Käsitekaavioluettelo
Terminologisesta sanastotyöstä
Sanaston rakenne ja merkinnät
1  Peruskäsitteitä
2  Tietoturvauhkia
3  Tietoturvan keinoja
4  Tietoturva-alan organisaatioita
Suomenkielinen hakemisto
Ruotsinkielinen hakemisto
Englanninkielinen hakemisto