[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


BUDJETTISANASTO

Budjettisanasto sisältää 226 Suomen valtion talousarvioon liittyvää käsitettä, joita on kuvattu määritelmien ja selitteiden avulla. Käsitteistä on annettu termisuositukset suomeksi ja ruotsiksi sekä käännössuositukset englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Myös määritelmät ja selitteet on käännetty ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.

Budgetordlistan innehåller 226 begrepp i anslutning till Finlands statsbudget. Begreppen beskrivs med hjälp av definitioner och förklaringar. Termrekommendationer ges på finska och svenska och rekommenderade motsvarigheter på engelska, tyska och franska. Även definitionerna och förklaringarna har översatts till svenska, engelska och tyska.

The Budget Glossary features 226 key concepts related to the Finnish Budget. The terms are given in 5 languages (Finnish, Swedish, English, German and French), with definitions and additional notes provided in Finnish, Swedish, English and German. In some cases a contrastive approach to the budget processes of the English-speaking world was included.

Dieses Glossar erläutert 226 zentrale Begriffe aus dem Haushaltswesen des finnischen Staates. Neben den finnischen und schwedischen Termini sind Benennungen auf Englisch, Deutsch und Französisch angegeben. Die Definitionen und Anmerkungen sind ins Schwedische, Englische und Deutsche übertragen.

Ce vocabulaire contient 226 notions centrales relatives au budget de l'Etat finlandais. Les notions sont décrites au moyen de définitions et explications, les termes étant donnés en finnois, suédois, anglais, allemand et français et les définitions et explications étant traduites en suédois, anglais et allemand.

2001 265 s. Hinta 32.80 euroa (Tuotekoodi 217) ISBN 951-628-345-4.

Katso myös:
Verosanasto, Taloussanasto sekä EMU-sanasto.


Kuvia kirjan julkistustilaisuudesta 6.6.2001:

Valtiovarainministeriön apulaisbudjettipäällikkö Hannu Mäkinen, kuva 1.
Valtiovarainministeriön terminologi Seijaliisa Pylväs, kuva 2.
Taloustieto Oy:n kustannusjohtaja Laila Riekkinen, kuva 3.