[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


EMU-SANASTO

Talous- ja rahaliiton käsitteistö ja määritelmät suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi.

Talous- ja rahaliitto on tuonut mukanaan oman uuden käsitteistönsä, jonka yhdenmukaistamiseksi ja selkiyttämiseksi valtiovarainministeriö ja valtioneuvoston kanslia ovat julkaisseet EMU-sanaston.

Sanastossa määriteltävien käsitteiden lisäksi myös määritelmät ja tarvittaessa asiaa selventävät selitykset ovat suomen lisäksi ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Eli voit halutessasi määritellä esim. euroalueen kaikilla näillä kielillä.

EMU-sanasto on yhdistetty talous- ja rahaliiton hakuteos ja ruotsin, englannin, saksan ja ranskan sanakirja ja tarkoitettu palvelemaan virkamiehiä, toimittajia, tulkkeja, kääntäjiä, talouden ja kielten opettajia sekä kaikkia niitä, jotka haluavat tuntea paremmin uuden tulevan rahamme euron ympäristön.

Katso myös:
Taloussanasto, Verosanasto sekä Budjettisanasto.

1999 264 s. Hinta 32.80 euroa (Tuotekoodi 215) ISBN 951-628-302-0.