[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


LIIKE-ELÄMÄN SANAKIRJA ENGLANTI-SUOMI

Sanakirja sisältää noin 18 000 liike-elämän ja talouden käsitettä johdannaisineen ja suomenkielisine vastineineen.

Lopussa liitteenä mainonnan käsitteistöä.

2005 Pehmeäkantinen, 2. täysin uudistetun painoksen lisäpainos, 377 s. Hinta 40 euroa (Tuotekoodi 213) ISBN 951-628-301-2