[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


LIIKE-ELÄMÄN SANAKIRJA SUOMI-ENGLANTI

Sanakirja sisältää lähes 20 000 liike-elämän ja talouden käsitettä johdannaisineen ja englanninkielisine kaupallis-taloudellisine vastineineen.

Mukana on käyttöyhteyttä valaisevia esimerkkilauseita. Sanakirjan lopussa on voimassa oleva tuloslaskelma- ja tasekaava englanniksi.

2005 Pehmeäkantinen, 2. täysin uudistetun painoksen lisäpainos, 403 s. Hinta 42 euroa (Tuotekoodi 212) ISBN 951-628-300-4.