[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


YRITYSTOIMINNAN PERUSSANASTO

Sanasto sisältää noin 500 keskeistä käsitettä yrityshallinnon, laskentatoimen, markkinoinnin ja rahoituksena alueilta.

Suomenkielisten käsitteiden ja määritelmien lisäksi sanastosta löytyvät käsitteiden ruotsin-, englannin- ja saksankieliset vastineet ja näiden kielten aakkoselliset hakemistot.

1994 114 s. Hinta 22.70 euroa, 135 mk (Tuotekoodi 209) ISBN 951-628-188-5.