[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


KIRJANPITO- JA TILINPÄÄTÖSSANASTO

Sanasto sisältää noin 1 300 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvää käsitettä selkeine ja yleistajuisine määritelmineen sekä käsitteiden ruotsin-, englannin- ja saksankieliset vastineet ja indeksit.

Lopussa tilinpäätös- ja tasekaavat suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.

1995 2 uud. p. 277 s. Hinta 37.35 euroa, 222 mk (Tuotekoodi 208) ISBN 951-628-218-0.