[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SIJOITTAJAN SANASTO

Sanasto sisältää noin 1 000 sijoitustoiminnan käsitettä määritelmineen, sekä käsitteiden ruotsin- ja englanninkieliset vastineet.

1988 120 s. Hinta 21.55 euroa, 128 mk (Tuotekoodi 204) ISBN 951-628-163-X.