[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SISARUKSET KILPASILLA
- Suomalais-ruotsalainen omistaminen yritysjohtajien silmin

Suomen ja Ruotsin väliset yritysfuusiot ja -kaupat ovat ilmiö, jolla on huomattavaa merkitystä molempien maiden elinkeinoelämälle. Tämä kirja valottaa suomalaisten ja ruotsalaisten yritysjohtajien näkemyksiä yrityskauppojen taustoista, yrityskulttuurien eroista sekä suomalaisten ja ruotsalaisten suuryritysten johtamisesta.

Kirja kuvaa perinpohjaisesti monien Itämeren yli tehtyjen yrityskauppojen taustalla piilevää taloudellista integraatiota sekä kauppojen teollista logiikkaa ja välittää yritysjohtajien tuntoja Suomen ja Ruotsin taloudellisten suhteiden kehityksestä.

Kirja on syntynyt ruotsalaisen Studieförbundet Näringsliv och Samhälle SNS:n ja Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAn yhteishankkeena. Kirjan on kirjoittanut tunnettu ruotsalainen talousjournalisti Olle Rossander yhdessä SNS:n projektijohtaja Fredrik Bystedtin ja EVAn projektipäällikkö Ilkka Haaviston kanssa.

2005 184 s. Hinta 30 euroa, ISBN 951-628-428-0.


Sisällys:

  Johdanto

 1. Miten kaikki alkoi

 2. Haastatteluista

 3. Fuusioräjähdyksestä

 4. Fuusiokokemuksista

 5. Politiikasta

 6. Kulttuuritörmäyksistä

 7. Yritysjohdosta

 8. Tulevaisuudesta

 9. Loppusanat

  Lähteet

  Alaviitteet