[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


TULOVEROTUKSEN REAALINEN MUUTTUMINEN SUOMESSA
- Kuusikymmentä vuotta verojen vuoristorataa

Juhani Turkkilan väitöskirjan keskeisenä tavoitteena on selvittää, miten julkisen vallan tuloverotusta koskevat päätökset ovat vaikuttaneet saman reaalitulon verottamiseen eri vuosina. Erityisesti on osoitettu, millä tavoin päätökset ovat vaikuttaneet luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen reaaliseen muuttumiseen tarkasteluajanjaksona vuosina 1948-2008.

Kirjassa tarkastellaan tuloverolainsäädännön muuttamisen aiheuttamia tuloverojen suhteellisia muutoksia koko väestön tasolla. Kirjassa on laadittu useita aikasarjoja keskeisille henkilöllistä tuloverotusta kuvaaville muuttujille. Aikasarjojen perusteella on laadittu mittari, joka kertoo tuloverotuksen reaalisen kiristymisen tai kevenemisen vuosittain. Työ on korostetusti kvantitatiivista taloushistoriaa, jossa kuvataan merkityksellisten muuttujien avulla suomalaisen tuloverotuksen rakennetta sekä muutoksia osana kansallista verojärjestelmää.

Esipuhe ja sisällysluettelo: .

2011 276 s. Hinta 30 euroa (Tuotekoodi A46) ISBN 978-951-628-513-2.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.