[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


MICRO LEVEL DYNAMICS OF PRODUCTIVITY GROWTH
- An Empirical Analysis of the Great Leap in Finnish Manufacturing Productivity in 1975-2000

Mika Malirannan väitöskirjatutkimus analysoi tuottavuuden kasvun dynamiikkaa mikrotasolla Suomen teollisuudessa.

Osoitetaan, että tuottavuutta vahvistava rakennemuutos (niin sanottu "luova tuho") on ollut keskeinen tekijä erityisesti 1980-luvun puolivälin jälkeen. Empiirinen näyttö kertoo, että T&K-panostukset ja altistuminen kansainväliselle kilpailulle tuonnin ja viennin välityksellä ovat vaikuttaneet positiivisesti pienellä aikaviiveellä.

Tulokset tukevat mm. näkemystä, että innovaatiot ja tekninen kehitys sisältävät kokeilua, valikoitumista ja voimavarojen uudelleen kohdentumista, mikä on tärkeää talouskehitykselle. Todetaan myös pääosan tuottavuutta vahvistavasta rakennemuutoksesta syntyvän äskettäin perustetuista toimipaikoista, mikä osoittaa uusien toimipaikkojen tärkeyden.

Mikrotason rakennemuutos on erittäin tärkeää talouskasvulle, joten politiikkatoimia ja instituutioiden uudistuksia suunniteltaessa on siihen syytä kiinnittää huomiota. Innovaatioiden ja T&K-kehityksen merkityksellisyyden lisäksi tuotemarkkinoiden kilpailu sekä sekä pääoma- ja työmarkkinat ja työvoiman osaaminen ovat tekijöitä, jotka helpottavat talouden uudistumista mikrotasolla.

2003 305 s. Hinta 30 euroa (Tuotekoodi A38) ISBN 951-628-399-3.