[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


LOCATIONAL SOURCES OF COMPETITIVENESS:
- Finnish Companies' International Business Operations in the Baltic Sea Region

Maarit Lindströmin väitöskirjatutkimus tarkastelee suurten suomalaisten yritysten kansainvälistä liiketoimintaa Itämeren alueella: niiden ulkomaankaupan määrää, suuntautumista ja rakennetta kansantalouden tasolla.

Aluksi arvioidaan eräitä kansainvälisen liiketoiminnan teorioita ja niiden soveltuvuutta suomalaisten yritysten Itämeren alueella tapahtuvien liiketoimintaoperaatioiden selittämiseen kilpailuetunäkökulmasta.

Keskeinen kysymys kohdistuu kilpailuetujen lähteisiin. Missä määrin ne ovat peräisin kotimaasta, missä määrin ulkomailta?

Tutkimuksessa tarkastellaan myös ulkomaantoimintojen vaikutusta yritysten kilpailukykyyn sekä niiden merkitystä ulkomailta peräisin olevien kilpailuetujen hankkimisessa.

Arvioitavana on myös jonkin verran liiketoimintaympäristön ja eri politiikka-alueiden rooli yritysten kansainvälisessä liiketoiminnassa Itämeren alueella. Kilpailuetujen analyysi perustuu sadan suomalaisen yrityksen ulkomaantoiminnoista vastaavan johtajan postikyselyllä ja henkilöhaastattelulla selvitettyyn näkemykseen asiasta.

2003 179 s. Hinta 30 euroa (Tuotekoodi A37) ISBN 951-628-397-7.