[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


TALOUDEN TUTKIMUS JA PÄÄTöKSENTEKO
- Kirjoituksia rakennemuutoksesta, kasvusta ja talouspolitiikasta
Toim. Kari Alho - Jukka Lassila - Pekka Ylä-Anttila

Juhlakirja Pentti Vartian 60-vuotispäivän kunniaksi.


2003 321 s. Hinta 40 euroa (Tuotekoodi A36) ISBN 951-628-389-6.Sisällys:

Johdanto
Pentti Vartia 60 vuotta - tutkijan ja keskustelijan muotokuva

I  KANSAINVÄLINEN TALOUS JA TALOUDEN KANSAINVÄLISTYMINEN
1  Integraatio, instituutiot ja EU, Mika Widgrén
2  Eurooppa sijoittajana ja sijoituskohteena kansainvälisillä pääomamarkkinoilla, Sinikka Salo
3  Economic Integration and Openness in Europe and East Asia, Ray Barrell and Amanda Choy
4  International Benchmarking and Economic Performance, Einar Hope
5  FDI and Norwegian Industry, Per Heum

II  PITKÄ AIKAVÄLI - KASVUN LÄHTEET JA SELITYKSET
6  Yrityskulttuurin rooli kapitalistisessa taloudessa, Vesa Kanniainen
7  The Venture Capitalists as a Competent Outsider, Gunnar Eliasson
8  Lastenlastemme taloudelliset mahdollisuudet, Jaakko Kiander
9  Olemmeko maailman parhaimmistoa? Kansallisen kilpailukykymme puntarointia, Matti Pohjola
10  Kasvun selitykset ja Suomen talouskasvu, Paavo Okko
11  Modelling Finnish Economic Growth 1860-2001, Timo Teräsvirta and Dick van Dijk

III  TALOUSPOLITIIKKA JA TALOUDEN ENNUSTAMISEN VAIKEUS
12  Teollisuustuotannon käännepisteiden ennakointi barometriaineiston avulla, Jussi Mustonen ja Penna Urrila
13  Analysing Short Heterogeneous Panel Data: The Demand for Labour in Finnish Firms, Markku Rahiala and Tapani Kovalainen
14  Models with Price Stickiness for Analysis of Monetary Policy, Seppo Honkapohja
15  Tuloerot ja tulonjako alueittain: Jakautuiko Suomi 1990-luvulla?, Heikki A. Loikkanen ja Risto Sullström
16  Devaluation Cycles in Sweden and Finland, Ulf Jakobsson
17  Talouspoliittinen keskustelu ja suuri lama, Jukka Pekkarinen