[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


ESSAYS IN DEREGULATED FINNISH AND NORDIC ELECTRICITY MARKETS

Pekka Sulamaa analysoi väitöskirjassaan kilpailulle avautuneita Suomen ja Pohjoismaiden sähkömarkkinoita ja mittaa kilpailun mahdollisia vaikutuksia sähkön hinnoitteluun ja tuotantoon.

2001 175 s. Hinta 30.25 euroa, 180 mk (ETLA A34) ISBN 951-628-342-X.