[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


TALOUDELLISTA PÄÄOMAA
- Johdatus kansantalouteen

Ensio Tikkasen ja Pentti Vartian kirjoittama Taloudellista pääomaa käsittelee Suomen taloutta kansainvälisillä markkinoilla.

Suomea osana Euroopan unionia, hyödyke-, työ- ja rahoitusmarkkinoita, tuotannon kasvua ja elintasoa, talouden suhdannevaihteluita, niiden syitä ja seurauksia, talous-, finanssi- ja rahapolitiikkaa.

Kirja on talouden asiantuntijoiden kirjoittama selkeä yhteenveto kansantaloudesta ja sen kiertokulusta ja sopii mm. lukion ja muiden keskiasteen oppilaitosten oppikirjaksi ja luettavaksi kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kansantalouden perusteista.

2007 120 s. 6. uudistettu painos Hinta 17 euroa (Tuotekoodi 609) ISBN 978-951-628-463-0.

Sisällys:

  Suomi ja suomalaiset kansainvälisessä maailmassa

 1. Kansantalous on kokonaisuus
    - Tarpeet luovat taloudellisen toiminnan
    - Kotitalouksien kulutuksen rakenne muuttuu
    - Yritykset tuottavat hyödykkeitä ihmisten ja toisten yritysten tarpeisiin

 2. Hyödykemarkkinoilla kysyntä ja tarjonta määräävät hinnan

 3. Työmarkkinat ja tulopolitiikka

 4. Rahoitusmarkkinat - tärkeä osa kansantaloutta

 5. Suomi ja ulkomaat
    - Maailmantalous
    - Suomelle elintärkeä ulkomaankauppa
    - Euroopan unioni EU

 6. Julkinen talous: veroja ja palveluja
    - Valtio tasaa hyvinvointieroja
    - Kunnat tuottavat hyvinvointipalveluja
    - Verotus

 7. Kansantalouden kiertokulku
    - Kokonaiskysyntä ja -tarjonta sekä bruttokansantuote

 8. Tuotannon kasvu ja elintaso

 9. Suhdannevaihtelut eli talouden ylä- ja alamäet
    - Työttömyys: ikuisuusongelmako?
    - Inflaatio merkitsee hintojen nousua
    - Velkaantuminen vaikeuttaa talouden hoitoa

 10. Talouspolitiikka
    - Rahapolitiikka uuteen aikaan euron myötä
    - Finanssipolitiikan merkitys korostuu
    - Korkojen ja valuuttakurssien määräytymisestä
    - 2000-luvun haasteet
  Asiahakemisto


Eräitä kirjan kuvia, joita päivitetään jatkuvasti.

Lisämateriaalia kirjan lukuihin.

Vastauksia oppikirjan tehtäviin.

Lisätehtäviä.

Lisätehtävien vastauksia.

Lisätietoja eri lukuihin.