[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


TALOUDELLISTA PÄÄOMAA
- Johdatus kansantalouteen

Ensio Tikkasen ja Pentti Vartian TALOUDELLISTA PÄÄOMAA on johdatus kansantalouteen.

Se käsittelee mm. Suomen taloutta kansainvälisillä markkinoilla ja Suomea osana Euroopan unionia, hyödyke-, työ- ja rahoitusmarkkinoita, tuotannon kasvua ja elintasoa, talouden suhdannevaihteluita syineen ja seurauksineen sekä talous-, finanssi- ja rahapolitiikkaa.

Kirja sopii mm. lukion ja myös muiden keskiasteen oppilaitosten oppikirjaksi.

2001 110 s. 3. Uud. p. Hinta 13.45 euroa, 80 mk (Tuotekoodi 607) ISBN 951-628-344-6.


Sisällys:

  Suomi ja suomalaiset kansainvälisessä maailmassa

 1. Kansantalous on kokonaisuus
    - Tarpeet luovat taloudellisen toiminnan
    - Kotitalouksien kulutuksen rakenne muuttuu
    - Yritykset tuottavat hyödykkeitä ihmisten ja toisten yritysten tarpeisiin

 2. Hyödykemarkkinoilla kysyntä ja tarjonta määräävät hinnan

 3. Työmarkkinat ja tulopolitiikka

 4. Rahoitusmarkkinat yhä tärkeämpi osa kansantaloutta

 5. Suomi ja ulkomaat
    - Maailmantalous
    - Suomelle tärkeä ulkomaankauppa
    - Euroopan unioni EU

 6. Julkinen talous: veroja ja palveluja
    - Valtio tasaa hyvinvointieroja
    - Kunnat tuottavat hyvinvointipalveluja
    - Verotus

 7. Kansantalouden kiertokulku
    - Kokonaiskysyntä ja -tarjonta sekä bruttokansantuote

 8. Tuotannon kasvu ja elintaso

 9. Suhdannevaihtelut eli talouden ylä- ja alamäet
    - Työttömyys: ikuisuusongelmako?
    - Inflaatio merkitsee hintojen nousua
    - Velkaantuminen vaikeuttaa talouden hoitoa

 10. Talouspolitiikka
    - Rahapolitiikka uuteen aikaan euron myötä
    - Finanssipolitiikan merkitys korostuu


Eräitä kirjan kuvia, joita päivitetään jatkuvasti.

Lisämateriaalia kirjan lukuihin.

Vastauksia oppikirjan tehtäviin.

Lisätehtäviä.

Lisätehtävien vastauksia.

Lisätietoja eri lukuihin.