[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


TALOUDELLISTA PÄÄOMAA
- Johdatus kansantalouteen

Ensio Tikkasen ja Pentti Vartian kirjoittama selkeä yhteenveto kansantaloudesta ja sen kiertokulusta.

Kirja sisältää tietoa:

- Suomen taloudesta kansainvälisillä markkinoilla
- Suomesta osana Euroopan Unionia
- Hyödyke-, työ- ja rahoitusmarkkinoista
- Tuotannon kasvusta ja elintasosta
- Talouden suhdannevaihteluista, niiden syistä ja seurauksista
- Talous-, finanssi- ja rahapolitiikasta

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA sopii mm. lukion ja myös muiden keskiasteen oppilaitosten oppikirjaksi.

2000 112 s. 2. Uud.p.lisäp. Hinta 77,- (Tuotekoodi 606) ISBN 951-628-278-4.

Eräitä kirjan kuvia, joita päivitämme jatkuvasti.
Lisämateriaalia kirjan lukuihin.
Vastauksia oppikirjan tehtäviin.