[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


L' EUROPE ECONOMIQUE

Maria Mauryn, Mika Erkkilän ja Jyrki Ruudun kirjoittama aikuisopiskelijoille tarkoitettu ranskan kielen oppikirja taloudesta.

Kirja koostuu talousaiheita käsittelevistä teksteistä, joissa on mukana sanasto ja tehtävät.

Tehtäviin kuuluu tekstin ymmärtämistä testaavia kysymyksiä, sanavarastoa laajentavia ja kappaleen sanastoa kertaavia tehtäviä sekä keskustelukysymyksiä.

1996 155 s. Hinta 150,- (Tuotekoodi 604) ISBN 951-628-233-4.