[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


YRITYS JA KANSANTALOUS MARKKINAVOIMIEN ARMOILLA?

Ensio Tikkanen on laatinut lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten talouden opetuksen oheisaineistoksi tarkoitetun yritystaloutta ja yrityksen toimintaa sekä kansantalouden lainalaisuuksia käsittelevän kansiomuotoisen julkaisun, joka sopii mainiosti myös yritysten/yhteisöjen koulutusmateriaaliksi talouden asioita yleisesti tarkasteltaessa.

1994 A4-kansio 230 s. (käsikirja 187 s., opettajan opas 43 s.) + 64 sivua kuvioita ja taulukoita Hinta 250,- (+ lähetyskulut 30,-) Hintaan sisältyy vuoden 1995 kuvio- ja taulukkopäivitys lähetyskuluineen. (Tuotekoodi 603) ISBN 951-628-194-X.