[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


SIXTEN KORKMAN
EURO - Valuutta vailla valtiota

Euroalue on jo vuosia ollut syvän kriisin kourissa. Moni valtio on maksuvaikeuksissa. Pankkeja on pelastettu veronmaksajien rahoilla. Työttömyys on korkeaa. Sosiaaliset ja poliittiset ongelmat ovat kärjistyneet.

Mitä tästä pitäisi ajatella?
Onko kriisi taltutettavissa?
Oliko EMU erehdys?
Ovatko sen valuviat korjattavissa?
Onko EMU kehittymässä kohti kansallista itsenäisyyttä murentavaa liittovaltiota?
Olisiko Suomen pitänyt jättäytyä sen ulkopuolelle?
Onko valuutta vailla valtiota mahdollinen?

Kysymyksiin on löydettävä vastauksia. Niiden tulee olla kestäviä ja eri puolilla Eurooppaa hyväksyttävissä. EMU-kysymys on ratkaisevan tärkeä Suomen ja koko Euroopan tulevaisuuden kannalta.

Sisällysluettelo: .

2013 185 s. Hinta 29 euroa (Tuotekoodi 455) ISBN 978-951-628-591-0.


***

Sixten Korkmanin kirja EURO - Valuutta vailla valtiota julkaistiin 23. lokakuuta. Hän arvioi kirjassaan Euroopan merkitystä Suomelle ja Suomen roolia Euroopassa. Kirja esittää hänen näkemyksensä rahaliiton taustasta ja kriisistä sekä niistä valinnoista, joihin myös Suomen on lähitulevaisuudessa muodostettava kantansa.

Miksi kirjoitit tämän kirjan?
Sixten Korkman: Tähän on useita vastauksia.
Ensinnäkin, olin vuosina 1995-1999 tiiviisti mukana EU:n ministerineuvoston johdolla tapahtuvassa EMUn valmistelutyössä. Vuoteen 2005 asti osallistuin puheenjohtajan avustajana kaikkiin Ecofin-neuvoston ja euroryhmän kokouksiin.

Toiseksi, EMUn kriisi on nyt monien ongelmien leikkauskohta: hakoteille ajautunut rahoitusjärjestelmä, vastuuton valtiontalous, eurooppapopulismin nousu, raha- ja finanssipolitiikan rajat jne.

Kolmanneksi, olemme poikkeuksellisen suurten kysymysten äärellä: Eurooppa ml. Suomi joutuu lähiaikoina muodostamaan kantansa kysymyksiin, jotka vaikuttavat merkittävästi koko mantereemme taloudelliseen ja poliittiseen tulevaisuuteen.

Neljänneksi, olen aina harrastanut avotalouden makroteoriaa; väitöskirjani käsitteli valuuttakurssipolitiikkaa.

Kirjan kirjoittamiseen oli myös erityinen syy, joka kerrotaan esipuheessa.

Kenelle kirja on tarkoitettu?
SK: Jokaiselle, joka on kiinnostunut talouden ja yhteiskunnan suurista kysymyksistä, mitä EMU kiistatta on. Tavoite on, että kirja antaisi EMUsta ison kuvan, ongelmia kavahtamatta, toivon mukaan selkokielisesti ja lyhyesti.

Eurokriisistä on puhuttu ja kirjoitettu paljon, mitä uutta kirjasi tuo esille?
SK: Kirja on välitilinpäätös sodanjälkeisen Euroopan rohkeimmasta integraatiohankkeesta. Suomalainen keskustelu on usein ollut puolueiden välistä nälvimistä. Kirja perustelee näkemystä, että vuonna 1999 käynnistynyt EMU oli vakavasti puutteellinen, valuvioista kärsivä projekti. Kriisin siemenet kylvettiin jo kauan sitten. Rahaliittoa ei kuitenkaan voi purkaa, peruutusvaihdetta ei ole. Eikä Suomella ole sellaista vaihtoehtoa, että kääntäisimme Euroopalle selkämme. EMU on yhteisin keinoin saatava toimimaan aiempaa paremmin. Tämä on tehtävissä, mutta se edellyttää viisaita päätöksiä, joille on saatava kansalaisten tuki.

Jos voisit painottaa kirjasta yhtä asiaa, mikä se olisi?
SK: Olennaisin on kysymys jäsenmaiden ja yhteisötason vallan ja vastuun rajoista. Epämääräinen yhteisvastuu on moraalikatoa ruokkivaa myrkkyä, mutta yhteinen raha vaatii tuekseen myös ylikansallista valtaa omaavan pankkiunionin. Tämän päivän rahoitusjärjestelmä on kuin Leviathan, joka on saatava hallintaan - niin globaalisti kuin euroalueella. Muuten edessä on loputonta kitumista tai vielä kolkompi kohtalo.