[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


TEHOTTOMUUTTA, TERRORIA JA TIEDOTUSTA MAAN METSISSÄ
- Metsätalouden ja sen yhteiskunnallisen toimintaympäristön kehitys

Metsä on puutavaroiden tuotantopanos. Tehokkaassa puutavaroiden tuotannossa tavoitteena on metsän nettotuoton maksimointi. Se edellyttää metsäyrittäjän eli metsänomistajan päätöksiin perustuvaa puutavaroiden tuotantoa. Tuotanto alkaa metsän perustamisesta ja päättyy puutavaroiden käyttöpaikalle toimittamiseen.

Tämä taloudellisen tuotantotoiminnan perussääntö näyttää olevan metsäalalla hukassa. Niin puuntuotannon toimialan kuin tehokkuudenkin käsitteet on ymmärretty väärin.

Kirjan ensimmäisessä osassa selvitetään, miten käsitteiden väärin ymmärtäminen on ohjannut puuntuotannon tehostamisen toimenpiteitä ja mitä vaikutuksia sillä on ollut yksityisen metsäyrittäjän metsätaloudelle ja maaseudun elinkeinoelämälle.

Kirjan toisessa osassa kuvataan metsätalouden yhteiskunnallista toimintaympäristöä. Metsäalan päätöksentekokulttuuriin haetaan selityksiä organisaatioiden ja laitosten historiallisesta kehityksestä. Erityisen merkittäväksi selittäjäksi nousee metsänhoitajien yhteisön ammattikulttuuri, metsämieskulttuuri.

Kirjoittaja tri Lauri Vaara on paneutunut metsäalan kokonaisuuteen syvällisesti, mihin antaa edellytyksiä ammattiura savotan hevosmiehestä metsäteknikon ja metsänhoitajan ammattiurien kautta metsäntutkijaksi.

Saatteeksi, tiivistelmä ja sisällysluettelo: .

2010 298 s. Hinta 42 euroa (Tuotekoodi 452) ISBN 978-951-628-507-1.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.