[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


MAAILMAN KAUPPAJÄRJESTÖ WTO
- Sopimuskäytäntöä ja taustoja

Martin Björklundin ja Seppo Puustisen toimittama WTO - sopimuskäytäntöä ja taustoja -kirja antaa kokonaiskuvan Maailman kauppajärjestöstä WTO:sta sekä siihen perustuvasta kansainvälisen kaupan sääntelystä kaikkine ongelmineen ja järjestön jatkuvan laajenemisen mukanaan tuomine haasteineen.

1940-luvun puolivälissä solmitun GATT-sopimuksen tavoitteena oli monenkeskisen kauppajärjestelmän luominen. Vaikka GATT ei virallisesti koskaan ollut kansainvälinen järjestö, siitä muodostui merkittävä kansainvälisen kaupan muovaaja. 1990-luvun puolivälissä GATTin tehtävät siirtyivät ns. Uruguayn kierroksen neuvottelujen tuloksena perustetulle Maailman kauppajärjestölle WTO:lle. Parinkymmenen maan alkuperäisestä sopimuksesta on kehittynyt 149 jäsenmaan organisaatio, jonka tehtävänä on neuvotellen ja sopien kehittää kansainvälistä kauppaa ja edistää kaupan vapautumista.

Kirja on kirjoitettu kansainvälisen kauppapolitiikan ja -oikeuden opettajille ja opiskelijoille sekä kaikille työssään näiden asioiden kanssa tekemisiin joutuville tai muuten valtioiden oikeuksista ja velvollisuuksista kansainvälisessä kaupassa kiinnostuneille.

2006 592 s. Hinta 62 euroa + 8 euroa toim.kulut (Tuotekoodi 447) ISBN 951-628-444-2.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.


Esipuhe, kirjoittajien esittely sekä sisällysluettelo: .


Kuvia kirjan julkistustilaisuudesta 14.12.2006 Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston Lehdistöaulasta:

Tilaisuuden avasi suunnittelu- ja tutkimuspäällikkö Eija Limnell, kuva 1.
Kirjan tekijöille kohotti maljan kauppapoliittisen osaston päällikkö Jorma Korhonen, kuva 2.
Kirjan toimittaneet Seppo Puustinen ja Martin Björklund, kuva 3.
Kirjan kirjoittamiseen osallistuivat myös Tuomas Tapio, kuva 4, Kari Bergholm, kuva 5 sekä Ben Rapinoja, kuva 6.
Martin Björklund, kuva 7.
Seppo Puustinen, kuva 8.
Kari Bergholm ja Ben Rapinoja, kuva 9.
Tuomas Tapio, Seppo Puustinen, Martin Björklund, Kari Bergholm ja Ben Rapinoja, kuva 10.