[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


PANKKIKILPAILU GLOBAALISTUVILLA MARKKINOILLA

Mika Widgrénin toimittamassa Pankkikilpailu globaalistuvilla markkinoilla -kirjassa tarkastellaan nyt niin ajankohtaista pankkitoimintaa monesta näkökulmasta:
pankkien tulevaisuutta rahoittajina, niiden riskejä muuttoliikkeen mukanaan tuomassa asunto- lainoituksessa, pankkien tiedonannon ja avoimuuden sääntelyä, rahoitusmarkkinoiden rakennemuutosta ja uuden talouden mukanaan tuomia haasteita...


Sisällys:

1   Paavo Okko, Talletuspankkien rooli investointien rahoittamisessa - onko pankeilla tulevaisuutta?
2   Otto Toivanen, Epäsymmetrinen informaatio ja rahoituksenvälitys. Selektiivinen katsaus empiiriseen kirjallisuuteen
3   Aki Koponen - Mika Widgrén, Pankkitoiminnan alueellinen sijoittuminen: alustavia huomioita
4   Jarmo Hahl - Teemu Haukioja, Uuden talouden haaste rahoituksenvälitykselle ja pankkitoiminnalle
5   Pekka Mannonen, Kehittyvä informaatioteknologia ja rahoitusmarkkinoiden rakennemuutos
6   Ari Hyytinen - Tuomas Takalo, Tulisiko pankkitoiminnan avoimuutta lisätä? Pankkien tiedonantovelvollisuussääntelyn tarkastelua
7   Martti Vihanto, Pankkisääntely psykologisessa oikeustaloustieteessä
8   Elias Oikarinen, Muuttoliike, asuntohintojen kehityksen alueellinen erilaistuminen ja pankkien riskit asuntolainoituksessa
9   Asko Miettilä, Suomen asuntokanta ja asuntomarkkinat pankkien vakuusnäkökulmasta

Esipuhe ja yksityiskohtainen sisällysluettelo: .

2002 169 s. Hinta 33 euroa, 196,20 mk (Tuotekoodi 443) ISBN 951-628-368-3.