[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


KANSANTALOUTEMME
- Rakenteet ja muutos

Heikki A. Loikkasen, Jukka Pekkarisen ja Pentti Vartian toimittama Kansantaloutemme – rakenteet ja muutos on Suomen eturivin taloustieteilijöiden esitys Suomen kansantalouden kehityksestä ja taloudellisista instituutioista.

Sisällys:

1   Johdanto
2   Riitta Hjerppe – Pentti Vartia, Taloudellinen kasvu ja rakennemuutos 1860-2000
3   Pertti Haaparanta, Suomi ja maailmantalous
4   Mika Widgrén, Suomi EU:n jäsenenä
5   Jarmo Kontulainen – Juha Tarkka, Suomi talous- ja rahaliiton jäsenenä
6   Erkki Koskela – Heikki A. Loikkanen – Matti Tuomala, Julkinen sektori Suomessa
7   Marja Riihelä, Risto Sullström ja Kari Takala, Kotitalouksien tulot, kulutus ja varallisuus
8   Markku Ollikainen, Peruselinkeinot, luonnonvarat ja ympäristö
9   Jaakko Pehkonen – Reija Lilja, Työmarkkinoiden kehityspiirteet ja toiminta
10  Seppo Honkapohja – Leena Mörttinen – Vesa Vihriälä, Rahoitusmarkkinat
11  Jukka Pekkarinen – Juhana Vartiainen, Suhdannevaihtelut ja talouspolitiikka

2005 3. uudistetun painoksen lisäpainos 412 s. Hinta 32 euroa (Tuotekoodi 442) ISBN 951-628-369-1.