[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


MUU MAA MANSIKKA?

Muu maa mansikka? on Katariina Koivumaan selvitys kahdeksan EU-maan kilpailukykypolitiikasta. Sysäyksen selvityksen tekemiseen antoi vuosituhannen vaihteessa useissa jäsenmaissa käynnistynyt keskustelu yritysten ”muuttoliikkestä” ja siihen vaikuttavista työntö- ja vetotekijöistä.

Tarkastelun kohteena ovat olleet jäsenmaiden tarjoamat normiperusteiset, hallinnollliset ja fiskaaliset kehykset sekä erityisinsentiivit, joilla jäsenmaat houkuttelevat yrityksiä etabloitumaan maahan. Erityistarkasteluun valittiin Portugali, Irlanti, Iso-Britannia, Alankomaat, Tanska, Ruotsi, Saksa ja Ranska.

Toimintaympäristönä kaikille kohteena oleville maille on globaalistuva maailmantalous. Kehitystä ovat vauhdittaneet pääomaliikkeiden vapauttaminen ja nopea teknologinen kehitys sekä niiden myötä yritysstrategioiden muutokset.

Mukana olevien EU-maiden strategiat eivät sellaisenaan välttämättä sovellu Suomeen, mutta antavat kuvan erilaisista strategioiden painotusvalinnoista, jotka ainakin asianomaisessa maassa ovat tuottaneet tuloksia. Ennen muuta kirjasta löytyy muiden maiden yritysten toimintaan liittyviä malleja, joiden soveltamista voisi harkita myös Suomen oloissa.

Sisällysluettelo: .

2002 174 s. Hinta 32 euroa (190,25 mk) (Tuotekoodi 441) ISBN 951-628-366-7.