[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 2001-2005

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, Palkansaajien tutkimuslaitos ja Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos ovat yhteistyössä laatineet ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT 2001-2005 -katsauksen, jossa tarkastellaan yksityiskohtaisesti maakunnittain tuotannon, työvoiman kysynnän ja tarjonnan sekä muuttoliikkeen ja väestön kehitystä kyseisellä aikavälillä.

Tietoliikennevälineiden valmistus on edelleen tuotannonala, jonka ennustetaan pitävän joitain alueita vahvoina alueina. Selvityksessä todetaan kuitenkin palvelualoilla olevan merkittävä työllistävä vaikutus sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

Talousmenestys heijastuu muuttovoittoon sekä väestön ja työvoiman tarjonnan kasvuun muun muassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Työttömyysaste on ennustejaksolla yhä selvästi keskimääräistä korkeampi useissa Itä- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa.

Yhteenveto:

2001 102 s. Hinta 25.25 euroa, 150 mk (Tuotekoodi 440) ISBN 951-628-337-3.