[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


EUROOPAN INTEGRAATION TALOUS JA POLITIIKKA

Mika Widgrénin EUROOPAN INTEGRAATION TALOUS JA POLITIIKKA on perusesitys Euroopan integraatioon liittyvistä käsitteistä, EU:n instituutioista ja niiden analysoinnista sekä Euroopan integraation tutkimuksesta kansainvälisen kaupan ja kansainvälisen makrotalouden ja poliittisen talouden näkökulmasta.

Kirja soveltuu kansantaloustieteen perusoppikirjaksi sekä kansainvälisessä taloudessa että kaikissa yhteiskunta- ja kauppatieteissä.

Se on myös selkeä yleisesitys integraation parissa työskenteleville ja siitä kiinnostuneille.

Sisällys (pääluvut):

I HISTORIA
1 Katsaus sodanjälkeiseen integraatioon Euroopassa
2 Integraation rakenne ja kehitys

II INSTITUUTIOT
3 Euroopan unionin päätöksenteko ja budjetti
4 EU-päätöksenteko ja äänestyspelit

III TALOUS
5 Regionalismin klassinen taloudellinen analyysi
6 Integraatio ja uusi ulkomaankauppateoria
7 Integraation dynaamiset ja alueelliset vaikutukset
8 Euroopan talous- ja rahaliitto
9 Euroopan integraatio ja globaali integraatio

2001 367 s. Hinta 30.25 euroa, 180 mk (Tuotekoodi 439) ISBN 951-628-324-1.