[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


KANSAINVÄLINEN TALOUS
- Teoria, puitejärjestelmät ja muutospaineet

Globalisoituneessa maailmassa taloudellinen toiminta on kansainvälistynyt. Suljettuja talouksia ja eristettyjä markkinoita ei enää ole, ja kansainvälinen talous on eräs nykyajan kansantaloustieteen ja yleisemminkin taloustieteiden keskeisimmistä erikoisaloista.

Professori Veikko Reinikainen lähtee kirjassaan liikkeelle keskeisistä kansainvälisen talouden teorioista painottaen eri teorioiden ja myös niiden eri kehitysvaiheiden yhteenkuuluvaisuutta.

Kirjassa käsitellään laajasti kansainvälisen työnjaon ja kauppapolitiikan teoriaa, tuotannontekijöiden kansainvälisiä liikkeitä, kansainvälistä rahataloutta ja taloudellista integraatiota, globalisaatiota ja kansallisvaltiota.

2001 501 s. Hinta 47.10 euroa, 280 mk (Tuotekoodi 438) ISBN 951-628-323-3.