[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


CROSS-BORDER R&D IN A SMALL COUNTRY
- The Case of Finland

Mika Pajarisen ja Pekka Ylä-Anttilan toimittamassa kirjassa tarkastellaan suomalaisten yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa ulkomailla ja ulkomaisten Suomessa ja todetaan suomalaisten yritysten toiminnan ulkomailla olevan aktiivisempaa kuin ulkomaisten Suomessa.

Tärkeimpinä motiiveina ulkomaiseen t&k-toimintaan suomalaisilla yrityksillä ovat ulkomailla olevien tytäryritysten toiminnan tukeminen ja tuotteiden sopeuttaminen kohdemaan olosuhteisiin. Suuryrityksissä pidetään tärkeänä myös ammattitaitoisen t&k-henkilöstön hyvää saatavuutta kohdemaassa ja mahdollisuutta saada modernia teknologiaa ulkomaisen yksikön kautta.

Toimialoista suomalaisilla metalli- ja elektroniikkateollisuuden yrityksillä on hallitseva osuus ulkomailla tehdystä tutkimus- ja kehitystoiminnasta.

1999 149 s. Hinta 26.90 euroa, 160 mk (Tuotekoodi 437) ISBN 951-628-305-5.