[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SENIORI 2000
- Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle

Harmaat pantterit tulevat...
O N K O   S U O M I   V A L M I S ?

otsikoi Sitra lehdistötiedotteensa julkistaessaan Seniori 2000 -projektin loppuselvityksen Seniori 2000 - Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle.

Mikä on siis maamme valmius kohdata tulevan vuosituhannen ensimmäisinä vuosikymmeninä yhä kasvava joukko ikäihmisiä, joiden koulutustaso ja vaatimukset ovat aikaisempaa korkeammat ja joista useiden terveydentila mahdollistaa pitkään itsenäisen elämän omassa kodissa vaatimuksena kuitenkin tietyt peruspalvelut?

Väestön ikääntyminen maassamme on väistämätön tosiasia - ikäihmisten määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Uhkakuvanomaisesti tämä merkitsee yli 20 000 laitospaikan lisätarvetta, ellei asioita kyetä ratkaisemaan järkevästi. Kaikki - ikäihmiset itse, vanhuspalvelujen kehittäjät ja poliitikot - suosivat kotona asumista sen sijaan, että rakennettaisiin lisää laitospaikkoja.

Sitran Seniori 2000 -projektin noin vuoden tiiviin työn tuloksena laadittiin uusi palvelukonsepti, joka luo myös kokonaan uudet palvelumarkkinat, joilla yrittäjien ja järjestöjen verkosto palvelee sekä itse maksavia aktiivisia senioreja että enemmän palveluja tarvitsevia vanhuksia.

Tulevaisuudessa avautuu merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti palvelusektorilla, esim. kauppa-, pankki- ja apteekkipalvelujen hoitaminen sekä siivous- ja korjauspalvelut ja vaikkapa kampaamopalvelut kotiin.

1999 222 s. Hinta 28.60 euroa, 170 mk (Tuotekoodi 436) ISBN 951-628-307-1.