[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


EU UUDELLE VUOSITUHANNELLE

"Kaikki", mitä tarvitset tietää Euroopan unionista!

Uuden vuosituhannen alkaessa Euroopan integraatio on lähes viisikymmenvuotias. Monet yhdentymisen veteraanien haaveista ovat toteutuneet tai toteutumassa:

- 15 jäsenmaan Euroopan unionissa ei ole enää rajoja,
- tulleja ei kerätä ja tavarat, ihmiset, palvelut ja pääomat liikkuvat vapaasti jäsenmaasta toiseen
- vuonna 2002 yksi keskeinen valtiollisen identiteetin symboli, kansallinen raha, poistuu yhdessätoista jäsenmaassa kokonaan käytöstä korvautuen eurolla
- EU-jäsenmaat toimivat yhtenäisesti kansainvälisessä politiikassa yhteisten päämäärien edistämiseksi
- kuuden perustajamaan yhteisöstä on tullut 15 ja pian yli 20 eurooppalaisen maan unioni, jolle jäsenmaat ovat siirtäneet merkittävän osan lainsäädäntövallastaan.

EU-kansalaisina meille suomalaisille on yhtä tärkeää tuntea Euroopan unioni ja sen eri instituutioiden toiminta kuin Suomen hallintojärjestelmä.

"EU uudelle vuosituhannelle" tarjoaa vankan tietopaketin, joka sisältää integraation historian ja tämän päivän laajenemissuunnitelmat, talous ja rahaliiton EMUn sekä selvitykset EU:n eri instituutioiden toiminnasta ja sen eri toimintapolitiikoista ... "kaiken" EU:sta.

"EU uudelle vuosituhannelle" on uudistettu laitos vuonna 1997 ilmestyneestä "EU - tänään ja tulevaisuudessa...".

1999 304 s. Hinta 37 euroa, 220 mk (Tuotekoodi 435) ISBN 951-628-303-9.