[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


OSAAMINEN JA UUDEN LUOMINEN INNOVAATIOVERKOISSA

Reijo Miettisen, Janne Lehenkarin, Mervi Hasun ja Jukka Hyvösen teos, jossa etsitään vastauksia innovaatioon liittyviin kysymyksiin ja mm. verkostoyhteistyön ja kansainvälisten kontaktien merkitykseen innovaatiotoiminnassa:

- Mikä on innovaatioiden kehitysdynamiikka?
- Miten uusi tuoteidea syntyy?
- Mikä on verkostoyhteistyön merkitys idean ja tuotteen kehittelyssä?
- Minkälaista on erilaista osaamista yhdistävä, horisontaalinen yhteistyö innovaatioprosessissa?
- Miten innovaatioita voidaan edistää?

Kirja perustuu kuuden suomalaisen innovaation synnyn ja kehityksen analyysiin:

- Pohjoismainen matkapuhelinjärjestelmä NMT
- Entsyymiavusteinen sellunvalkaisu
- Neuromag-aivokartoitin
- DELFIA - immunodiagnostinen menetelmä
- Benecol-margariini
- Dynazyme-entsyymi

Kirjan johtopäätösluvussa tehdään teknologiapolitiikan suuntaa koskevat johtopäätökset.

1999 218 s. Hinta 28.60 euroa, 170 mk (Tuotekoodi 434) ISBN 951-628-295-4.

Kirja on osa Sitran tutkimushanketta "Innovaatioverkot kansainvälistyvässä maailmassa" (Sitra 226).