[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SUOMI AVOIMESSA MAAILMASSA
- Globalisaatio ja sen vaikutukset

Kirjassa käsitellään globalisaatiota ja sen vaikutuksia sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Kirjassa osoitetaan Suomen käyvän läpi merkittävää yhteiskunnallista murrosta maan vaikuttaessa aktiivisesti eurooppalaiseen kehitykseen ja samalla pyrkiessä liittymään entistä tiiviimmin maailmanmarkkinoihin. Kilpailu työpaikoista kovenee ja alueellinen keskittyminen jatkuu. Politiikassa ja kulttuurissa purkautuvat vanhat rakenteet ja tilalle nousee yksilöllisempi yhteiskunta. Globalisaatio kuitenkin myös lisää yhteiskunnallista eriarvoisuutta.

Suomi avoimessa maailmassa -kirja on syntynyt Sitran Globaalisuus, hyvinvointi ja työllisyys -ohjelman loppuraporttina. Ohjelman johtajaksi kutsuttiin professori Raimo Väyrynen. Kirjan muut kirjoittaja ovat Pertti Alasuutari, Antti Kasvio, Jukka Lassila, Ari Nieminen, Paavo Okko, Petri Rouvinen, Petri Ruuska, Tarmo Valkonen ja Pekka Ylä-Anttila

1999 302 s. Hinta 38.70 euroa, 230 mk (Tuotekoodi 433) ISBN 951-638-292-X.