[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


GLOBALISAATIO JA SUOMEN POLIITTINEN JÄRJESTELMÄ

Yhdysvaltalaisen Notre Damen yliopiston valtio-opin professori Raimo Väyrynen on tehnyt ensimmäisen perusteellisen suomalaisen selvityksen globalisaation vaikutuksista Suomen poliittiseen järjestelmään. Hän tarkastelee suomalaisten puolueiden kytkeytymistä kansainväliseen talouteen sekä niiden kannattajien suhtaumista siihen.

Tutkimus erittelee yksityiskohtaisesti eduskunnassa ja julkisessa sanassa käytyjä keskusteluja ulkomaalaisomistuksesta.

Eduskunnassa käytyjä Enson ja Storan fuusiokeskusteluja ja niissä esitettyjä kannanottoja kuvataan jopa edustajakohtaisesti. Mielenkiintoista on, että ulkomaalaisomistuskeskustelussa enemmän puhutti suomalaisten rantojen kuin yritysten myynti.

Kirjassa paneudutaan myös työmarkkinajärjestelmän kehitykseen ja osoitetaan, kuinka globalisaatio lisää paineita yritys- ja sektorikohtaisiin ratkaisuihin samalla, kun hintavakauden tavoite edellyttää keskitettyjä ja maltillisia palkkaratkaisuja. Valtion roolin muuttuessa työmarkkinapolitiikkaa - kuten politiikkaa yleensäkin - joudutaan yhä enemmän hoitamaan yhteistyössä markkinoiden kanssa.

Kirja on osa Sitran Globalisaatio, hyvinvointi ja työllisyys -tutkimusohjelmaa.

1999 128 s. Hinta 25.25 euroa, 150 mk (Tuotekoodi 432) ISBN 951-628-291-1.