[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


TEKNOLOGIA JA TYÖ

Tieto- ja viestintätekniikan nopeat muutokset ovat synnyttäneet vilkkaan keskustelun työn tulevaisuudestaa. Pentti Vartian ja Pekka Ylä-Anttilan toimittamassa kirjassa käsitellään mm. seuraavia ajankohtaisia kysymyksiä:

- Vähentääkö automaatio teollisuuden työpaikkoja?
- Supistaako tietotekniikka työtä toimistossa?
- Ulkoistetaanko suunnittelu- ja tutkimustyökin matalan kustannustason maihin?
- Miten teknologia muuttaa ammattitaitovaatimuksia?
- Riittääkö tulevaisuudessa työtä vain hyvinkoulutetuille?

Kysymykset eivät suinkaan ole uusia vaan samantyyppiset ovat olleet esillä aikaisemminkin, esim. huoli teknologian aiheuttamasta työttömyydestä ja työn loppumisesta on ollut esillä aina, kun työttömyys on kasvanut voimakkaasti.

1999 173 s. Hinta 26.90 euroa, 160 mk (Tuotekoodi 431) ISBN 951-628-289-X.