[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


YRITYKSET KANSANTALOUDEN PERUSTANA
- Onko Suomessa riittävästi yritystoimintaa?

Miksi yritykset ovat kansantaloudessa tärkeitä?

Näin on otsikoitu Vesa Kanniaisen toimittaman kirjan johdantoluku. Ja vastaus kuuluu: "Ilman yritystoimintaa ja yrityksiä ei synny tuloja. Eikä siksi voi olla tulonsiirtojakaan. Kansantalouden avaintyöpaikat ovat yrityksissä, ei julkisella sektorilla. Näin on siitä riippumatta, onko yritysten omistus yksityisissä käsissä vai onko se valtion käsissä. Kansantalouden arvonlisä syntyy pääasiassa yrityksissä, yksityisissä ja julkisissa".

Toinen keskeinen kysymys on, onko Suomessa riittävästi yritystoimintaa. Vastaus tähän kysymykseen on kirjan mukaan ei. Suomessa on liian vähän työllistävää yritystoimintaa. Suomessa on myös liian vähän yrittäjiä ja itsensä työllistäjiä ja lisäksi vain harvat markkinoille tulevat uudet yritykset osoittautuvat niin kannattaviksi, että niistä tulee pysyviä.

Suomi on OECD-maiden vertailussa matalan yrittäjyysasteen maa. Erityisesti pienten yritysten työllistämiskyky on vähäinen verrattuna Länsi-Euroopan maihin.

1998 126 s. Hinta 23.55 euroa, 140 mk (Tuotekoodi 430) ISBN 951-628-280-6.