[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


VERKOSTOJEN VALLANKUMOUS
- Miten johtaa verkostoyritystä?

Verkostoituminen on uusi tapa vastata globaalin kilpailun haasteisiin. Aikaisemmin yritykset pyrkivät tekemään mahdollisimman paljon itse, mikä saattoi aiheuttaa jäykkyyttä ja tehottomuutta.

Yritysten verkostoituessa kukin yritys keskittyy omaan vahvimpaan alueeseensa ja ydinosaamiseensa ja hankkii muun osaamisen ja palvelut yhteistyökumppaneiltaan.

Tämä Martin Olluksen, Jukka Rannan ja Pekka Ylä-Anttilan toimittama kirja on tarkoitettu ennen kaikkea yritysjohdolle antamaan perustiedot verkostoitumisesta, verkostoyrityksen toimintamuodoista ja sen johtamisesta.

Kirja sisältää runsaasti käytännön yritysesimerkkejä, mukana ovat mm. Nokia teleklusterin ytimenä ja vahvana osaajana, alihankkijasta yhteistyökumppaniksi noussut Eimo Oy, sopimusvalmistajana toimiva Elcoteq Network Oy sekä Puustelli Keittiöt Oy yhteistyöverkostoineen.

1998 172 s. Hinta 28.60 euroa, 170 mk (Tuotekoodi 429) ISBN 951-628-282-2.