[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


YRITYSVERKOSTOT
- Kilpailua tiedolla, nopeudella ja joustavuudella

Martin Olluksen, Jukka Rannan ja Pekka Ylä-Anttilan toimittamassa kirjassa analysoidaan verkostoitumista ja sen aiheuttamia haasteita elinkeinopolitiikan kehittämiselle.

Yritysten kansainvälistymisen ja sen myötä myös verkostoitumisen lisääntyessä joutuvat uudelleenarvioinnin kohteiksi myös teknologia-, koulutus- ja kilpailupolitiikka.

Kirjassa käsitellään mm:

- Verkostoitumisen hyötyjä ja riskejä
- Verkostoyrityksen johtamista sekä johdon ja henkilöstön vuorovaikutusta
- Verkostojen ja talouden rakennemuutosta
- Elinkeinopolitiikkaa globaalissa verkostotaloudessa.

1998 134 s. Hinta 25.25 euroa, 150 mk (Tuotekoodi 428) ISBN 951-628-281-4.