[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SUOMALAINEN TYÖTTÖMYYS

Suomen talouslaman syvyys yllätti yhtälailla poliittiset päättäjät kuin muutkin elinkeinoelämän vaikuttajat puhumattakaan kansalaisista.

Matti Pohjolan toimittamassa kirjassa haetaan ja annetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

- Mitkä ovat työttömyyden rajun kasvun syyt?
- Miksei lama laske yhtä nopeasti kuin se nousikin?
- Milloin työttömyys puolittuu?
- Mitkä ovat pitkään jatkuvan työttömyyden vaikutukset?
- Mitä työttömyyden vähentämiseksi olisi tehtävä?

1998 466 s. Hinta 31.95 euroa, 190 mk (Tuotekoodi 426) ISBN 951-628-272-5.