[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SOSIAALI- JA TERVEYSALA KÄÄNNEKOHDASSA

Sosiaali- ja terveysalan voimavarojen riittävyydestä, väestön ikääntymisestä, alan kilpailuttamisesta ym. käydään keskustelua päivittäin.

Hans Södergård selvittelee kirjassaan meitä kaikkia koskettavan alan kolmatta ja yksityistä sektoria ja niiden mahdollisuuksia tarjota voimavarojaan yhteiskunnan käyttöön tilanteessa, jossa julkiset voimavarat eivät enää lisäänny tai lisääntyvät hitaasti.

1998 166 s. Hinta 25.25 euroa, 150 mk (Tuotekoodi 425) ISBN 951-628-270-9.