[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF FINLAND
- From Cartels to Competition?

Kuluva vuosikymmen on uudistanut Suomessa sekä teollisuus- että kilpailupolitiikan.

Myös innovaatio- ja rahoituspolitiikka sekä suhtautuminen kansainvälistymiseen ovat muuttuneet.

Dan Steinbockin kirja on haastava analyysi talouden, teollisuuden sekä teollisuus- ja kilpailupolitiikan uudesta suunnasta Suomessa.

Steinbock on haastatellut selvityksensä pohjaksi kymmeniä yritysjohtajia ja virkamiehiä ja esittää kirjassaan monia muutosta kuvaavia esimerkkivaihtoehtoja.

Kirjan esipuheessa Michael E. Porter arvioi Suomessa omaksuttua strategiaa kilpailuedun parantamiseksi.

1998 308 s. Hinta 31.95 euroa, 190 mk (Tuotekoodi 424) ISBN 951-628-267-9.