[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


OPENET
- Internet opas opettajille

Jarno Tarkoma selvittää kirjassaan Internetin perusteet ja teknologian sekä opettajien mahdollisuudet hankkia tietoa Internetin kautta ja käyttää sitä opetustyössään.

Lopussa on käytännön tehtäviä sekä tietoliikennesanastoa ja laaja eri alojen www-osoitteisto tiedon hankinnan tueksi.

1997 169 s. Hinta 25.25 euroa, 150 mk (Tuotekoodi 422) ISBN 951-628-248-2.