[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


KANSANTALOUTEMME
- Rakenteet ja muutos

Kirja on Suomen eturivin taloustieteilijöiden - Heikki A. Loikkanen (toim.), Jukka Pekkarinen, Suvi-Anne Siimes ja Pentti Vartia - esitys kansantaloutemme viimeaikaisesta kehityksestä ja taloudellisista instituutioista.

Kirjan uudistetussa painoksessa käsitellään Suomen talouden historiaa, sen asemaa maailmantaloudessa ja Euroopan integraatiokehityksessä.

Kirjassa saavat omat lukunsa kotitalouksien tulonmuodostus, työmarkkinoiden toiminta, julkinen sektori sekä raha- ja valuuttakurssipolitiikan ja rahamarkkinoiden murros. Kirjan päättää suhdannevaihteluita ja talouspolitiikkaa käsittelevä luku.

Toisessa painoksessa ovat suurimman muutoksen luonnollisesti kokeneet Euroopan unionin toimintaan sekä rahapolitiikkaan liittyvät luvut.

1998 2. uud. p. 414 s. Hinta 30.80 euroa, 183 mk (Tuotekoodi 420) ISBN 951-628- 247-4.

Katso kirjasta tehty 3. uudistettu painos.