[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


KANSANTALOUTEMME
- Rakenteet ja muutos

Kirja on Suomen eturivin taloustieteilijöiden - Heikki A. Loikkanen (toim.), Jukka Pekkarinen, Suvi-Anne Siimes ja Pentti Vartia - esitys kansantaloutemme viimeaikaisesta kehityksestä ja taloudellisista instituutioista.

Kirjassa käsitellään Suomen talouden historiaa, sen asemaa maailmantaloudessa ja Euroopan integraatiokehityksessä.

Kirjassa saavat omat lukunsa kotitalouksien tulonmuodostus, työmarkkinoiden toiminta, julkinen sektori sekä raha- ja valuuttakurssipolitiikan ja rahamarkkinoiden murros.

Kirjan päättää suhdannevaihteluita ja talouspolitiikkaa käsittelevä luku.

1997 404 s. Hinta 31.95 euroa, 190 mk (Tuotekoodi 420) ISBN 951-628- 247-4.

Katso kirjasta tehty 2. uudistettu painos.