[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


YRITYSJOHDON INTERNET-OPAS

Internet-asiantuntijat Paavo Ahonen ja Jarno Tarkoma tarkastelevat teoksessaan Internetin kaupallista hyödyntämistä ja sen käyttöä yrityksen liiketoiminnassa.

Kirjassa esitellään Internetin kauppapaikkoja ja maksujärjestelmiä.
Myös liiketoiminnalle tärkeät tietoturvallisuus ja salausjärjestelmät käsitellään perusteellisesti.

Teokseen liittyy cd-rom-levyke, jolla on runsaasti valikoituja linkkejä yrityksen kannalta kiinnostaviin WWW-sivuihin sekä uutisryhmiin.

Cd-rom-levykkeen käyttöarvoa nostaa mukana oleva elektroninen, noin 150 000 käsitettä sisältävä Suomi-Englanti-Suomi -sanakirja.

1996 242 s. + cd-rom-levyke Hinta 75.70 euroa, 450 mk (Tuotekoodi 419) ISBN 951-628-230-X.