[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


MITÄ TILINPÄÄTÖS KERTOO?

Viime vuosien taloudellisesti raskaat vuodet ovat opettaneet, että yrityksen kaikkien sidosryhmien - omistajien, johdon, työntekijöiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien, rahoittajien, sijoittajien ja julkisen vallan edustajien - on hyvä pystyä arvioimaan yritysten taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Erkki K. Laitisen ja Eero Luotosen Mitä tilinpäätös kertoo? -kirjassa on selvitetty mahdollisimman selkeällä ja helppolukuisella tavalla yrityksen tilinpäätökseen liittyvät ja siihen vaikuttavat asiat.

Kirjassa käytetään Eero Luotosen kehittämää uutta graafista mallia, joka helpottaa käsitteiden sisäistämistä ja yleiskuvan luomista yrityksen tilinpäätöksestä ja yrityksen tilasta.

1996 121 s. Hinta 24.40 euroa, 145 mk (Tuotekoodi 418) ISBN 951-628-225-3.