[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


KANSAINVÄLINEN JULKINEN RAHOITUS LÄHIALUEIDEN PROJEKTIVIENNISSÄ

Anu Tiainen selvittää kirjassaan niiden kansainvälisten julkisten organisaatioiden toimintaa, jotka rahoittavat Suomen lähialueiden projektivientiä, ja antaa käytännön ohjeita rahoituksen hankkimiseen.

1994 97 s. Hinta 21.85 euroa, 130 mk (Tuotekoodi 417) ISBN 951-628-187-7.